Top

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Melike Çağlıyan

4 Ağustos 1997 doğumlu sosyal girişimci. Sivil toplum alanında çalışmaya 14 yaşında bireysel olarak başladı. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından koordine edilen ‘’Engelleri Gönüllerimizle Aşalım’’ projesinde ilk kez farklı engel gruplarından çocuklarla çalışma fırsatı buldu. 2012-2013 yılları arasında Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Meclisinde iki yıl süreyle farklı engel gruplarından bireylerle faaliyet gerçekleştirdi. ‘’Engelsiz Nağmeler’’ projesinde gönüllü müzisyen olarak görev aldı. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından organize edilen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında okul, ilçe ve il başkanlıklarına seçildi ve üç yıl süreyle görevini icra etti. Bu süre zarfında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi ve Türkiye Özel Okulları Birliği tarafından organize edilen ‘’Dört Dörtlük Eğitim Matrisi’’ isimli hayat boyu öğrenmeyi etkin kılabilmek ve öğrencinin müfredat oluşturmada etkin katılımının öğrenmeye etkisini inceleyebilmek adına organize edilen Eğitim Çalıştayında proje ortağı olarak katılım ve faaliyet gösterdi. Aynı yıl Yediden Yetmişe Huzur ve Sessiz Alkışlar isimli projelerle hem yaşlılara hem de işitme engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarına öncülük etti. 2014 yılında yürüttüğü ilk sosyal sorumluluk projesi olan Birlikte Umut Var çalışmalarına başladı ve 2015 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü. 2015 yılında bir kız meslek lisesinin Çocuk Gelişimi Bölümü Özel Eğitim Dalı İşitme Engelliler alanından iki yıl süreyle işitme engelli çocuklarla staj çalışması yaparak mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimine başladı.

2016 yılında henüz birinci sınıf öğrencisiyken Bir Küçük Mucize Topluluğu’nu kurarak, derneğimizin faaliyetlerini başlatmış oldu. 2017 yılında Bilim Elçileri Derneğinde altı ay süreyle İstanbul’un sosyo ekonomik yetersizliklerin hakim olduğu bir bölgesinde 10-13 yaş arası çocuklarla bilimsel çalışmaların öncelendiği Bilim Nöbetçiliği Projesinin Direktörlüğünü üstlendi. 2018 yılında aynı dernekte Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl beyin göçüne dikkat çekmek ve tersine beyin göçünü teşvik etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Sanayi Kurulu ve Bilim Elçileri Derneği tarafından birlikte organize edilen Bilim Elçileri Zirvesinde koordinatör olarak görev aldı.

Fırsat eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikososyal destek, çocuk hakları ve sivil topluma erken yaşta entegrasyon gibi farklı konularda kapsayıcı ve bütünleştirici sosyal ve akademik çalışmalar yürüten derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olup hala görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sosyal politikalar alanında çalışmayı sürdürmektedir. 

4 Ağustos 1997 doğumlu sosyal girişimci. Sivil toplum alanında çalışmaya 14 yaşında bireysel olarak başladı. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından koordine edilen ‘’Engelleri Gönüllerimizle Aşalım’’ projesinde ilk kez farklı engel gruplarından çocuklarla çalışma fırsatı buldu. 2012-2013 yılları arasında Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Meclisinde iki yıl süreyle farklı engel gruplarından bireylerle faaliyet gerçekleştirdi. ‘’Engelsiz Nağmeler’’ projesinde gönüllü müzisyen olarak görev aldı. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından organize edilen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında okul, ilçe ve il başkanlıklarına seçildi ve üç yıl süreyle görevini icra etti. Bu süre zarfında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi ve Türkiye Özel Okulları Birliği tarafından organize edilen ‘’Dört Dörtlük Eğitim Matrisi’’ isimli hayat boyu öğrenmeyi etkin kılabilmek ve öğrencinin müfredat oluşturmada etkin katılımının öğrenmeye etkisini inceleyebilmek adına organize edilen Eğitim Çalıştayında proje ortağı olarak katılım ve faaliyet gösterdi. Aynı yıl Yediden Yetmişe Huzur ve Sessiz Alkışlar isimli projelerle hem yaşlılara hem de işitme engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarına öncülük etti. 2014 yılında yürüttüğü ilk sosyal sorumluluk projesi olan Birlikte Umut Var çalışmalarına başladı ve 2015 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü. 2015 yılında bir kız meslek lisesinin Çocuk Gelişimi Bölümü Özel Eğitim Dalı İşitme Engelliler alanından iki yıl süreyle işitme engelli çocuklarla staj çalışması yaparak mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimine başladı.

2016 yılında henüz birinci sınıf öğrencisiyken Bir Küçük Mucize Topluluğu’nu kurarak, derneğimizin faaliyetlerini başlatmış oldu. 2017 yılında Bilim Elçileri Derneğinde altı ay süreyle İstanbul’un sosyo ekonomik yetersizliklerin hakim olduğu bir bölgesinde 10-13 yaş arası çocuklarla bilimsel çalışmaların öncelendiği Bilim Nöbetçiliği Projesinin Direktörlüğünü üstlendi. 2018 yılında aynı dernekte Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladı ve aynı yıl beyin göçüne dikkat çekmek ve tersine beyin göçünü teşvik etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Sanayi Kurulu ve Bilim Elçileri Derneği tarafından birlikte organize edilen Bilim Elçileri Zirvesinde koordinatör olarak görev aldı.

Fırsat eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikososyal destek, çocuk hakları ve sivil topluma erken yaşta entegrasyon gibi farklı konularda kapsayıcı ve bütünleştirici sosyal ve akademik çalışmalar yürüten derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olup hala görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sosyal politikalar alanında çalışmayı sürdürmektedir. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram