Top

Vizyon-Misyon

Bir Küçük Mucize, 2016 yılında Bir Küçük Mucize Topluluğu adı ile kurulmuş, 2019 yılı Mart ayına kadar bağımsız bir topluluk olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Derneğimizin genel kitlesini üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve akademik çalışmalarına devam eden kişiler oluşturmakta olup, Ocak 2021 itibariyle 221 gönüllü faaliyet göstermektedir. Çalışmalarının ilk yıllarında maddi ihtiyaca dayalı fırsat eşitsizliği konusuna odaklanmış olup 2018 itibariyle psikososyal destek çalışmalarını bünyesine dahil etmiştir. Bu kapsamda sivil topluma erken yaşta entegrasyon, hak kavramı, eğitim kalitesi ve eğitimde yenilikçi uygulamalar, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikocinsel gelişim, sosyal uyum, şiddetsiz iletişim konularında akademi-sivil toplum kurumu işbirliği çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Derneğimiz, sosyo-ekonomik yetersizliklerden ve afetlerden kaynaklanan fırsat eşitsizliği ve sosyo-kültürel dinamikler ve eğitim yetersizliklerinden kaynaklanan sosyal çarpıklıklar hususuna odaklanmıştır. Sosyo-ekonomik yetersizliğin hakim olduğu bölgelerde yaşamını sürdüren 5-18 yaş arası çocukların ötekileştirilmesi, okullaşma oranlarının düşüklüğü, eğitim kalitesindeki yetersizlik, eğitim ortamlarındaki fiziki eksiklikler, temel ihtiyaçların karşılanamaması, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, psikocinsel gelişim, sosyal uyum, şiddetsiz iletişim, çocuk istismarı ve erken yaşta evlendirilme problemi üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocuklarla, ‘hak’ kavramının farklı yöntem ve çalışmalar izlenerek tartışılmasını ve çocuklarda hak temelli bir bakış açısı oluşturulmasını hedeflerken, bu süre zarfında ebeveyn-çocuk, öğretmen-çocuk ilişkisinin aynı problematik üzerinden ele alındığı, akademik altyapıya sahip bir sosyal farkındalık organizasyonudur.

Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren derneğimiz, aynı zamanda 15-25 arası gençlerin sivil topluma entegrasyonu ve çocuk üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının saha çalışmaları öncesi eğitim ve organizasyon koordinasyonu üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Projelerimizin hedef kitlesi genel manada; 15-25 yaş arası gençler, sosyo ekonomik yetersizlik durumun hakim olduğu bölgelerde yaşayan 5-18 yaş arası çocuklar, çocukların aileleri, köy halkı ve öğretmenlerdir.

 

  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram