Marşmelov Testi

Marşmelov testi, gelişim psikolojisi ile ilgilenmeyen kişilerin bile duymuş olabileceği, meşhur testlerden biri.

Test kısaca şöyledir; çocuğun önünde bir adet marşmelov vardır. Eğer 15 dakika bekler ve bu marşmelovu yemezse, iki marşmelov kazanacağı söylenir. Ardından çocuk ve marşmelov odada baş başa kalır. Eğer çocuk marşmelovun tüm cazibesine rağmen sabredip iki marşmelov kazanırsa, bu durum çocuğun ödülü erteleyebilme becerisine sahip olduğunu gösterir.

Peki bu beceriye sahip olan çocuklar, hayatın ilerleyen dönemlerinde sabırsız akranlarından daha mı başarılı olurlar?

Bu soruya cevap arayan ve 1990 yılında yapılan ilk araştırmada, ödülü erteleyebilme becerisine sahip çocukların yıllar sonra başarılı birer yetişkin oldukları saptanmış.

Fakat bu araştırmaya yaklaşık olarak 90 çocuk dahil edilmiş ve hepsi de ekonomik durumu iyi olan ailelerden gelmekteymiş. Bir başka deyişle, yapılan bu ilk araştırmanın sonuçlarının, her çocuk için geçerli olamayacağı anlaşılmış.

Bunun üzerine 2018 yılında bazı değişiklerle aynı araştırma tekrar yapılmış. Bu defa farklı ekonomik kesimlerden gelen 900’den fazla çocuk araştırmaya dahil edilmiş.

Peki, bu defa araştırma nasıl sonuçlanmış?

İkinci araştırmanın sonuçları göstermiş ki, ödülü erteleyebilme becerisine sahip olmayan çocuklar genellikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları olmuş. Ödülü erteleyebilen çocuklar ise çoğunlukla ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarıymış.

Sonuç olarak çocukların ailelerinin gelir düzeyi, onların ödülü erteleyebilme becerileriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmış.

Bu sonucun pek çok yorumu olsa da en temel açıklama şu şekilde: 

Durumu iyi olmayan bir ailede isteklerinizin ne zaman karşılanacağı belirsizdir. Bu belirsizlik de sizi ödülü ertelemek yerine ödülün tadını çıkarmaya teşvik eder. Çünkü yarın belki de böyle bir fırsatınız olmayacaktır.

Bir de durumu iyi olan bir ailede büyüdüğünüzü düşünün. İstekleriniz düzenli olarak karşılanır. Her gün bir tane dondurma yiyebilirsiniz mesela. Bu güvence sayesinde daha büyük ödüller için risk alabilir, her ne kadar cazibeli gelse de marşmelovu yemeden bekleyebilirsiniz. 

Peki marşmelov testinin gelecekteki başarıyı tahmin ettiği söylenebilir mi?

Hayır, çünkü marşmelov testindeki başarınız da gelecekteki başarınız da ailenizin gelir durumuyla ilişkilidir. Hatta araştırmanın ulaştığı bir başka sonuca göre aynı gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının, testi geçseler de geçmeseler de, akademik başarılarının benzer olduğu görülmüş. Yani, marşmelov testi hayattaki başarınızdan ziyade ailenizin gelir durumunu tahmin edebilir.

Sonuçta hayattaki başarı kısacık bir marşmelov testi ile anlaşılamayacak kadar karışık bir meseledir. Belki de bu yüzden “İşte, başarının formülü budur!”, diyemiyoruz. Belki de herkes kendi formülünü bulduğunda başarılı olacaktır.

-Betül Taşın

Kaynakça: https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/06/marshmallow-test/561779/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir