Top

Kişisel Sınırlar Atölyesi

Bireyin toplu halde bulundukları ya da bulunmak zorunda oldukları yerde kişilerle etkileşim halindeyken kendine ait ihtiyaç, istek ve duygularının bulunduğu alan kişisel alanıdır. Bu alanın sınırı başka kişiler tarafından ihlal edildiğinde çocuğun alanını koruması gerekir. Bu atölyede 6-14 yaş grubu çocuklarımızla grup çalışması halinde interaktif bir şekilde atölyemizi gerçekleştiriyoruz.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram