Top

Gönüllü Eğitimleri

Gönüllü Eğitimlerimizde esas itibariyle gençleri sivil toplum alanında çalışmaya teşvik etmeyi, sosyal sorumluluk çalışmalarında bilinç kazandırmayı ilke edinmekteyiz. Eğitimlerimiz, alanında uzman ve deneyimli kişiler tarafından derneğimizin çalışmaları ve gönüllü profilimiz baz alınarak hazırlanmaktadır. Saha içi/saha dışı çalışmalarda ekip koordinasyonunun sağlanması, doğru yaklaşım modellerinin sergilenmesi, etkili iletişim yöntemlerinin aktif kullanımı, motivasyon ve ekip içi uygum becerilerinin sağlanması, stres yönetimi, travma sonrası yenilenme, kriz yönetimi ve ekip içi süpervizyon konulu eğitim çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Çocuklarla gerçekleştirilen çalışmaların hassasiyetinin bilincinde olarak gönüllülerimizi gereklilik duyabilecekleri her konuda desteklemek için çalışmaktayız.

I. Ekip İçi İletişim Becerileri

II. Organizasyon Yönetimi

III. Sahada Genç Olmak

IV. Sivil Topluma Entegrasyon

V. Erken Yaşta Sivil Topluma Entegrasyon

VI. Örgüt Yönetimi

VII. Aktif Yurttaşlık Bilinci ve Gönüllülük Kavramı

VIII. Kriz Yönetimi

IX. Koordinasyon Becerileri

X. Stres Yönetimi

XI. Yaklaşım Eğitimi

XII. Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Bağımsız İletişim

XIII. Travma Sonrası Yenilenme

XIV. Sahada Travmaya Maruz Kalmak

XV. Çocukla İletişim Dili

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram