Çocuklarda Etkili İletişim

Çocuklarda etkili iletişim Yazıma Anthony Robbins‘in bir sözü ile başlamak istiyorum. “Etkin iletişimde bulunabilmek için hepimizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle etkileşimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız.” Aslında buradan anlamamız gereken şudur;insanlarla empati halinde olup onların gözünden dünyaya bakıp, yeni şeyler öğrenmek ve hayatımıza bu şekilde devam etmek.Yıllar geçtikçe büyüyor ve çocuklarla  empati yapamaz hale geliyoruz.Olaylara bizler gibi bakmalarını istiyor,fakat çocuk olduklarını unutuyoruz peki ne yapmalıyız?Nasıl iletişim kurmalıyız? iİletişim nedir?iletişim dediğimiz insanların birbirine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir.Bu sürecin başarısı bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur.Çocuklarla etkili iletişim kurarken dinleme becerilerimizi geliştirmeli ve etkin katılımcı bir şekilde dinlememiz gerektiğini anlamalıyız. Etkin bir şekilde dinleme dinlemek demek çocuğa yüzümüz dönük bir şekilde konuşmak ve cevap vermek vermektir çocuk bu şekilde kendini özel hissedecektir ve önemsendiğinin farkına varacaktır. Bir diğer başlık ise “sen dili”yerine “eylem dili”kullanmaktır. Sen dili ile hitap edilmiş çocuklar suçluluk duygusu edinirler böyle çocukların içe kapanık oldukları ve agresif oldukları gözlemlenmiştir.İkinci bir dil daha vardır ki Buda ben dilidir.Sosyal hayatı düzene sokan dildir yetişkinler arasında sıklıkla kullanılır bir kişi bir işten hoşlanmadıysa ben bundan hoşlanmadım şekilde bahseder.Ancak çocukla ben dili ile konuşmak çocukta duygusal gelişimin önüne geçer.Yapmamız  gereken eylem dili kullanmaktır örneğin sen yalan söyledin değil yalan söylemek yanlış bir davranıştır demeli ve çocuğa bu  şekilde yanlış olan davranışları da öğretmeliyiz.Çocuklar ile yaptığınız her iletişim ileriki hayatında yol gösterici bir unsurdur nasıl bir yetişkin olacağı çocukluk döneminde yapılan iletişimden anlaşılabilir.Çocukların en çok evde durduğu bu dönemde düşünerek konuşmalı ve rol model olmalıyız.  

-Büşra Araz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir