Top

Erken Yaşta Sivil Topluma Entegrasyon

5-18 yaş arası çocukların sivil toplum çalışmalarına entegrasyonuna odaklanılmıştır. Çocuklarımızda sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve desteklenmesi; farkındalık çalışmalarının yürütülmesi ve projeye dönüştürülmesi aşamalarından oluşur.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram